4. Chứng nhận

Đăng ngày: 26/09/2023 03:40 PM

  Sau khi hoàn tất kiểm tra cơ sở,  đáp ứng đầy đủ tiêu chí và chuẩn mực Kosher, chúng tôi sẽ cấp chứng nhận Kosher.

  Đây là chứng nhận mẫu của chúng tôi: 

  Chúc mừng bạn! bắt đầu từ bây giờ, công bạn, sản phẩm của bạn đã được chứng nhận bởi tổ chức giám sát Kosher hàng đầu thế giới và được tham gia vào mạng lưới thực phẩm kosher toàn cầu!

  Một số bạn cần chú ý khi nhận chứng nhận : bạn kiểm tra lại thông tin chính xác về công ty, tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, ngày hết hạn, mã sản phẩm,....

  Theo sau chứng nhận, bạn được giới thiệu vào mạng lưới IKOSHER của chúng tôi! IKOSHER sẽ giúp bạn gia tăng lợi ích của kosher, trao đổi, kết nối dễ dàng với tổ chức chứng nhận KOF-K.

   

  Chứng nhận có giá trị theo từng năm. Mỗi năm cần gia hạn và kiểm tra thực tế cơ sở ít nhất một lần. 

  Trước ngày hết hạn chứng nhận ít nhất 30 ngày, chúng tôi sẽ thông báo gia hạn. Chúng tôi sẽ ưu tiên gia hạn chứng nhận trước, kiểm tra thực tế cơ sở sau nếu chứng nhận được thanh toán trước khi hết hạn. 

  ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN Tại đây

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo