2. Báo giá

Đăng ngày: 26/09/2023 03:36 PM

  Sau khi điền đơn đăng ký được gửi, các chuyên gia sẽ xem xét và gửi báo giá cho bạn. Nếu bạn đồng ý báo giá, chúng tôi sẽ làm hợp đồng và hóa đơn thương mại. Bạn sẽ ký, đóng dấu hợp đồng và scan gửi lại cho chúng tôi qua email. Sau đó, bạn mang hợp đồng và hóa đơn thương mại ra Phòng thanh toán quốc tế của ngân hàng để thanh toán.  

   

  ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN Tại đây

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo